Rubrika ‘Hlasování v Evropském parlamentu’ .

06
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001
Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami
 • Kateřina Konečná
 • 8 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Dne 6. 10. 2016 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o usnesení o uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami. Materiály určené pro styk s potravinami se široce používají v našem každodenním životě a to nejčastěji v podobě obalů pro potraviny, kuchyňského náčiní, nádobí atd. Rozdílné materiály, jsou-li v kontaktu s jídlem, se mohou chovat velmi odlišně, často tak přenáší své složky přímo do dané potraviny. V takových případech mohou tyto chemické látky ohrozit lidské zdraví…

06
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001

Dne 6. 10. 2016 jsme na plenárním zasedání hlasovali o usnesení o provádění Pařížské dohody a o konferenci OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 v marockém Marrákeši. Delegace Evropského parlamentu není bohužel přímo zapojena do jednání v rámci COP. V těch je EU zastoupena pouze aktuálním předsednictvím a Komisí, tedy nevolenými zástupci, což je Parlamentem dlouhodobě kritizováno. Navíc předložený text znovu vyzdvihuje roli systému ETS v boji s emisemi CO2. Dle poslední zprávy OECD je 90 %…

05
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001
Práva žen v Polsku
 • Kateřina Konečná
 • 4 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

 Paní předsedající, při veškeré úctě k demokraticky zvolené vládě v Polsku nechápu, jak se mohla rozhodnout preferovat tmářskou a zpátečnickou politiku ve vztahu k právům žen.  Já jsem dnes velmi smutná a velmi hrdá. Velmi smutná, protože tady mluvíme o věci, o které jsem se domnívala, že v 21. století vůbec není možné, aby byla v jakékoliv zemi na pořadu dne. A velmi hrdá na většinu Evropského parlamentu, který polským ženám ukázal, že v tom nejsou samy.  Ale, vážená paní…

Ve středu 5. 10. 2016 jsme na plenárním zasedání hlasovali o usnesení o potřebě evropské politiky reindustrializace v souvislosti s nedávnými případy Caterpillar a Alstom. Situace okolo masivního propouštění v evropské části společnosti Caterpillar nejlépe ilustruje nechutné chování korporací v dnešní EU. Mezinárodní korporace na našem území zneužívají pracovní síly, vyvádějí do zahraničí zisky a při prvním náznaku jakýkoliv problémů odchází. Tyto molochy nás tak vždy pouze využijí a odhodí, jak nějakou starou hračku. U společnosti Caterpillar, která byla kvůli…

05
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001
Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust
 • Kateřina Konečná
 • 4 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Dne 5. 10. 2016 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o usnesení o Úřadu evropského veřejného žalobce a Eurojustu. Již více než devatenáct let evropští politici mluví o zřízení nového unijního orgánu – Úřadu evropského veřejného žalobce. Tento institut, který umožňuje EU zřídit článek 86 Smlouvy o fungování Evropské unie, je roky velmi kritizovaný jak laickou, tak odbornou veřejností. Kontroverze spojené s návrhem Komise na zřízení tohoto úřadu vyústily navíc k historicky druhému využití mechanismu včasného varování.…

05
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001

Vzhledem k tomu, že druhý cíl udržitelného rozvoje a příslušné dílčí cíle jsou zaměřeny na vymýcení hladu a podvýživy do roku 2030 zejména zabezpečením příležitostí pro drobné vlastníky půdy a zvýšením jejich produktivity a na dosažení udržitelných a vůči klimatu odolných zemědělských a potravinových systémů, které budou schopny uživit předpokládanou světovou populaci (8,5 miliardy obyvatel v roce 2030) při současné ochraně biologické rozmanitosti, životního prostředí a zájmů a dobrých životních podmínek těchto drobných vlastníků, považuji debatu o příštích krocích k…

04
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001
vropská síťová jízdenka Interrail k 18. narozeninám (rozprava)
 • Kateřina Konečná
 • 3 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

 Pane předsedající, velmi oceňuji, že pan Weber chce dát mladým lidem bez ohledu na jejich sociální původ či vzdělání příležitost objevit rozmanitost Evropy. Jsem si jistá, že mladí lidé ocení možnost procestovat Evropu, přesně do doby než se vrátí do svých domovů, aby se nahlásili na úřad práce jako nezaměstnaní či budovali svoji kariéru jako neplacení stážisté či případně upadli do pasti nových nevýhodných smluv, které PPE stále podporuje. Dávat lidem ohlodanou kost sice představuje úhelný kamen pravicové politiky, ale…

Paní předsedající, to, že se nechal někdejší předseda Komise najmout americkou investiční banku, která čelí obvinění, že svými aktivitami napomohla ke dvěma největším krizím v Evropské unii, je do nebe volající arogance. A to, jak se k oprávněné kritice postavil, považuji dokonce za nechutné.  Pan Barroso by měl minimálně do prošetření celé záležitosti, když pomineme možné trestně právní důsledky, být zbaven veškerých benefitů a rent, které od Evropské unie jako vysloužilý předseda Komise pobírá. Stejně jako o tom momentálně má…

04
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001

Přestože považuji vytváření dohod se skupinou afrických, karibských a tichomořských států (AKT) za velmi důležité, rozhodla jsem se u hlasování o budoucnosti vztahů AKT-EU po roce 2020 zdržet. Plně sice podporuji fakt, aby se Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 a cíle udržitelného rozvoje staly ústředními body nové dohody a aby byl vytvořen důrazný monitorovací mechanismus, který zajistí, aby dohoda přispívala k cílům udržitelného rozvoje a podporovala je, ale vadila mi zmínka o tom, že soukromý sektor může plnit klíčovou úlohu…

04
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001
Dohoda o strategické spolupráci mezi Europolem a Čínou
 • Kateřina Konečná
 • 3 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Návrh navrhované strategické dohody o spolupráci mezi Europolem a Čínou jsem podpořila. Chtěla bych zdůraznit, že takováto strategická dohoda vylučuje výměnu osobních údajů a otázka ochrany osobních údajů je tedy v tomto případě irelevantní. Mezi informace, které budou předmětem výměny, by mohly patřit odborné znalosti, všeobecné situační zprávy, výsledky strategických analýz, informace o postupech vyšetřování trestných činů, informace o metodách předcházení trestné činnosti, výcvikové aktivity a poskytování poradenství a podpory u konkrétních případů vyšetřování trestné činnosti. Jsem přesvědčena, že existuje…