Rubrika ‘Hlasování v Evropském parlamentu’ .

20
Dub
KK news3
Kateřina Konečná News 3
 • Kateřina Konečná
 • 175 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Vydavatelství si koupit nemohu, tak jsem se rozhodla vydávat každé tři měsíce vlastní noviny. Ke stažení zde.  

15
Úno
Hlasování CETA EP
Jak hlasovali čeští europoslanci o smlouvě CETA?
 • Kateřina Konečná
 • 201 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

25
Lis
1242-0302-hemicycle-stg-2001
Strategie EU vůči Íránu po jaderné dohodě
 • Kateřina Konečná
 • 292 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

 Při hlasování o strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě jsem hlasovala pro. Írán je druhou největší ekonomikou oblasti Blízkého východu a pro stabilitu regionu je klíčové, aby se rozvíjely vzájemné dobré vztahy mezi EU a Íránem. Tento dialog otevírá prostor pro debaty o demokratickém vedení země, o lidských právech a společné vizi možné budoucí spolupráce. Všeobecně se otevírá prostor pro komunikaci na mnoha úrovních se zemí, která byla doposud izolována, a to vnímám jako dobrý krok. Írán navíc může…

22
Lis
15110374_10154206112168507_6822279247708210865_o
Lhostejnost českých europoslanců
 • Kateřina Konečná
 • 200 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Čeští europoslanci názorně ukázali jestli se chtějí bavit o tom, zdali je smlouva CETA v souladu s evropským právem. Nebezpečí toho, že nad naším právním systém budou stát nadnárodní korporace je zřejmě netíží.

27
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001

Zprávu k tématu „Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?“ jsem podpořila, a to zejména kvůli těmto bodům: „vzhledem k tomu, že Komise ve svém vlastním posouzení dopadů týkajícím se důsledků TTIP konstatuje, že zranitelnější jsou převážně venkovské oblasti, jež se zaměřují na specifické činnosti a mají omezené alternativy; vzhledem k tomu, že venkovské oblasti a pracovní místa na venkově ohrožuje odklon od tradičních modelů zemědělství, který tato dohoda přinese;“, „vzhledem k tomu, že obchodní dohody, o…

27
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001
Posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015
 • Kateřina Konečná
 • 230 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

 Paní předsedající, jsem velmi ráda, že zpráva zdůrazňuje význam strategie Evropské unie pro mládež vzhledem ke znepokojivě vysoké nezaměstnanosti mladých lidí. Jsem přesvědčena, že je to problém, který může skutečně velmi neblaze ovlivnit naši budoucnost. Na posledním plenárním zasedání jsme řešili, jak mladým lidem předhodit ohlodanou kost a darovat jim k osmnáctinám jízdenku. Jsem přesvědčena, že mladí lidé chtějí v prvé řadě budoucnost a tu jim nedáváme. Pravicová politika škrtů zničila naději na budoucnost pro miliony mladých a poslala je na úřad…

27
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001
Evropská dobrovolná služba
 • Kateřina Konečná
 • 143 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Pane předsedající, vážený pane komisaři, vážená paní zpravodajko, žijeme v dosti atomizovaném světě a základní vazby mezi lidmi se vytrácejí a jsem přesvědčena, že dobrovolnictví je jedním z klíčů ke změně. Propagací, podporou a rozvojem dobrovolnictví a oceňováním jeho přínosu se můžeme podílet na vytváření příjemnějšího prostředí pro nás všechny. Dobrovolnická činnost nabízí pomoc těm, kteří to potřebují, a zároveň poskytuju smysluplnou náplň lidem, kteří pomáhají, což podporuje mezilidskou solidaritu a spolupráci.  Až příliš často tady i v této budově hovoříme ve frázích…

26
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001
Tuky s obsahem transmastných kyselin
 • Kateřina Konečná
 • 109 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Dne 26. října 2016 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o ústní otázce na Evropskou komisi s následným usnesením, jež se týkalo problematiky tuků s obsahem transmastných kyselin. Transmastné kyseliny v potravinách prokazatelně zvyšují u jejich spotřebitelů hladinu nezdravého cholesterolu, přispívají ke vzniku srdečně cévních onemocnění a ke vzniku diabetu i některých druhů nádorů a alergií. Dokonce jsou spojovány s Alzheimerem i neplodností. Nachází se např. v různých pomazánkách, margarínech, trvanlivém pečivu, cukrovinkách, náhražkách čokolády, brambůrkách, sušenkách…

26
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001

Dne 26. října 2016 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o zprávě o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016. Evropský semestr je stejně jako rozpočet jedním z finančních nástrojů, o kterém se hlasuje každý rok. Kdo mě již delší dobu sleduje, ví, že nejsem velkým fanouškem tohoto instrumentu. Nicméně tento nástroj existuje a nadále existovat bude, proto se jej naše politická frakce každoročně snaží alespoň trochu vylepšit, aby vedl k větší sociální…

26
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-2001
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly
 • Kateřina Konečná
 • 101 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Jako každý rok tak i tento jsme hlasovali o zprávě týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na nový rozpočtový rok. Ani tento rok jsem nemohla s předloženým rozpočtem zcela souhlasit. To i přes několik pozitivních věcí, které se v pozici Rady objevily, jako je vyvarování se částí nekoncepčních škrtů, které provedla Evropská komise, více prostředků určených k růstu, zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení sociální situace. Od začátku nesouhlasím se snahou Komise potutelně zapojit do rozpočtu podporu vojenského…