Rubrika ‘Hlasování v Evropském parlamentu’ .

Pojďme si shrnout fakty a já ještě pár faktů přidám k tomu, co jsme tu před chvílí slyšeli od kolegů. Endokrinní distruptory způsobují rakovinu, mají dopad na plodnost, dokonce mají vliv i na obezitu. I kdybych si odmyslela tisíce lidí, které každoročně tyto látky zabíjí, což nemohu, tak jen samotný předpokládány ekonomický dopad vystavování lidí v EU těmto látkám má být 2x vyšší, než je dopad znečištění rtutí a olovem. Proto bylo přijato nařízení č. 528/2012 o zákazu používání těchto látek.…

Určitě se shodneme na tom, že je nezbytné, aby v rámci energetické unie bylo zakročeno proti problému energetické chudoby, která sužuje stále více obyvatel i v rámci Evropy. V důsledku energetické chudoby v případě elektřiny vznikají neplatiči. Zatímco v případě tepelné energie lidé topí levnými a neekologickými palivy, která škodí jak jim, tak životnímu prostředí. V této souvislosti však je nutné s problémem energetické chudoby také schválit již konečně společnou definici energetické chudoby. V současnosti totiž v rámci členských zemí…

25
Kvě
1242-0302-hemicycle-stg-2001
Virtuální měny
 • Kateřina Konečná
 • 52 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Virtuální měny jistě představují velmi zajímavou inovaci, která umožňuje občanům být méně závislí na bankách a jejich často vyděračských poplatcích. Přesto nemůžeme zavírat oči před faktem, že se tím otevírá prostor pro transakce na černém trhu: legalizaci výnosu z trestné činnosti, financování terorismu, daňové podvody a vyhýbání se daňovým povinnostem a další trestnou činnost.  Domnívám se, že musíme vyzvat k přiměřené regulaci na úrovni EU, která však nebude v této rané fázi potlačovat inovace ani zbytečně zvyšovat náklady, avšak bude…

11
Kvě
1242-0302-hemicycle-stg-2001
Agentura EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
 • Kateřina Konečná
 • 54 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

U legislativního usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) jsem hlasovala pro pozměňující návrh, ve kterém měl Evropský parlament zamítnout postoj Rady. Měla jsem zde podobný problém, jako u legislativního návrhu o „používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR)“. Domnívám se, že dáváme přílišný důraz na sledování našich občanů a na to, abychom se…

Jsem opravdu velmi ráda, že jsem mohla podpořit legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair. Tato legislativa by měla zabránit tomu, aby např. české au-pair byly ve třetích zemích vnímány jako občané druhé kategorie a neměly tak práva, která…

10
Kvě
1242-0302-hemicycle-stg-2001

Usnesení Evropského parlamentu o nových nástrojích pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020: Integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj jsem podpořila, protože konstatuje, že pro úspěch přístupu, který vychází zdola, je klíčové hmatatelné zapojení regionálních a místních aktérů od samého počátku, jejich angažovanost ve strategiích územního rozvoje, přisvojení si těchto strategií a vhodné přenesení pravomocí a zdrojů na nižší rozhodovací úrovně a domnívá se, že zapojení partnerů může také posílit integrovaný a místně podmíněný přístup.…

10
Kvě
1242-0302-hemicycle-stg-2001
Politika soudržnosti v horských regionech EU
 • Kateřina Konečná
 • 54 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. května 2016 o politice soudržnosti v horských regionech EU jsem podpořila i z toho důvodu, že se horské oblasti kladným způsobem podílejí na udržitelném rozvoji, boji proti změně klimatu a na zachování a ochraně ekosystémů a biodiverzity regionálních ekosystémů. Usnesení navíc zdůrazňuje, že je potřeba na evropské úrovni chránit typické vysokohorské druhy schopné žít v přeshraničních horských pásmech, jako např. kamzík, kozorožec, velcí dravci, medvědi, vlci nebo rys, a vyzývá Komisi a členské státy,…

10
Kvě
1242-0302-hemicycle-stg-2001

Paní předsedající, cíle udržitelného rozvoje jsou často označovány, respektive haněny, jako utopistické. Já se však domnívám, že tomu tak není. Vezměme si například požadavek vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě do roku 2030. Chápu, že to může znít nereálně, ale pokud si uvědomíme, že náklady na eliminaci chudoby ve světě na celý rok se rovnají nákladům na zbrojení za osm dní, uvědomíme si, jak málo stačí. Tvrdá pravda je, že chudoba může být vymýcena, ovšem chybí vůle,…

28
Dub
1242-0302-hemicycle-stg-2001

Dne 28. 4. 2016 jsme na dodatečném plenárním zasedání Evropského parlamentu v Bruselu hlasovali o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014. Tedy evropské agentury, u které jsem kontaktní osobou pro Evropský parlament a jíž se musím dlouhodobě věnovat. ECDC prošla v posledních 2 letech turbulentními událostmi. Neustále se na ni klade čím dále, tím více povinností, jako je větší zapojení a pomoc v zemích tzv. Východního partnerství či řešení globálních…

28
Dub
1242-0302-hemicycle-stg-2001
Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU
 • Kateřina Konečná
 • 36 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Usnesení o pracovnicích v domácnosti a pečovatelkách v EU jsem podpořila, jelikož se domnívám, že tato skupina lidí je dlouhodobě přehlížená. Přitom odvětví práce v domácnosti zaměstnávalo v roce 2010 na celém světě podle údajů Mezinárodní organizace práce více než 52 milionů osob. Podle údajů Mezinárodní organizace práce je 29,9 % pracovníků v domácnosti zcela vyloučeno z vnitrostátních pracovněprávních předpisů a v EU je v členských státech dodnes práce pracovníků v domácnosti a pečovatelů jen velmi zřídka a nerovnoměrně upravena…