Rubrika ‘Hlasování v Evropském parlamentu’ .

Volný pohyb pracovníků je jedním z klíčových prvků rozvoje integrovanějšího pracovního trhu Unie, mimo jiné i v příhraničních regionech, který umožňuje větší mobilitu pracovníků, a tím zvyšuje rozmanitost a přispívá v rámci celé Unie k sociálnímu začleňování a integraci osob, jež jsou z trhu práce vyloučeny. Rovněž přispívá k nalezení vhodných dovedností pro volná pracovní místa a k odstraňování překážek na trhu práce. Schválení nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a…

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2016 o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 nebyl sice text zcela špatný, ale bohužel jsem ho nemohla podpořit. Zastávám názor, že evropský semestr je obecně nastaven špatně a toto usnesení nemohlo změnit fakt, že se orientuje primárně na oblast konkurenceschopnosti, jednotnou fiskální politiku, eurozónu a do značné míry ignoruje otázky sociální. Navíc se nedomnívám, že jarní zasedání Evropské rady by mělo zůstat tím hlavním momentem, během…

Domnívám se, že evropský semestr je obecně nastaven špatně a ani toto usnesení nemohlo změnit fakt, že se orientuje primárně na oblast konkurenceschopnosti, jednotnou fiskální politiku, eurozónu a do značné míry ignoruje otázky sociální. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2016 o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 je sice primárně o otázkách sociálních, ale prostě není v jeho silách přeměnit evropský semestr tak se sociálním skutečně…

25
Úno
1242-0302-hemicycle-stg-200
Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem
 • Kateřina Konečná
 • 48 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

S návrhem nesouhlasím. Tunisko je sice zemí s velkými hospodářskými problémy, ale tato forma podpory není vhodně zvolená. Liberalizace obchodu mezi EU a Tuniskem by nejvíce zvýhodnila firmy, které se zabývají exportem olivového oleje z Tuniska do EU. Dočasně by mohlo dojít ke zvýšení počtu pracovních míst v Tunisku v důsledku užšího obchodního partnerství s EU založeném na exportu olivového oleje do unijních zemí. Z dlouhodobého hlediska by však takováto forma spolupráce Tunisku škodila, protože by reálně hrozilo drancování země…

25
Úno
1242-0302-hemicycle-stg-200
Činnost evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2014
 • Kateřina Konečná
 • 51 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Přestože si evropské ombudsmany velmi vážím, rozhodla jsem se při hlasování o její zprávě o činnosti za rok 2014 zdržet. Vadila mi zmínka o tom, že zpráva vítá pokrok v otevřenosti probíhajících jednání o TTIP, jelikož si nejsem osobně žádného vědoma. Stále se jedná za zavřenými dveřmi a pak se chodí na večírky placené nadnárodními korporacemi. Oceňuji však veřejnou ochránkyni práv za šetření týkající se práva občanů podílet se na rozhodovacím procesu EU, především šetření, jak funguje evropská občanská iniciativa…

25
Úno
1242-0302-hemicycle-stg-200
Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014
 • Kateřina Konečná
 • 50 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 byla jedním z dokumentů, pro které se domnívám, že není možné zvednout ruku s čistým svědomím. Hlasovala jsem tedy proti, jelikož se domnívám, že tato instituce nefunguje na demokratických základech a podílela se na ekonomické destabilizaci několika zemí EU. Zpráva sice zdůrazňuje, že s ohledem na nové povinnosti svěřené ECB v oblasti dohledu a rovněž její poradenskou úlohu v programech Trojky a Čtyřky je nutná demokratická odpovědnost, ale nestanovuje, jak by tato…

25
Úno
1242-0302-hemicycle-stg-200

S návrhem nesouhlasím, protože není v zájmu provádění spravedlivého obchodu mezi zúčastněnými stranami radikální odbourávání obchodních bariér. Obdobné investiční dohody a dohody o volném trhu s sebou přináší velmi nebezpečnou otázku investic a jejich ochrany. Dalším bodem kritiky je konvergence mezinárodních standardů, což by v praxi mohlo vést ke snížení evropských standardů a také ke snížení ochrany spotřebitelů či životního prostředí. Austrálie a Nový Zéland jsou země poměrně vzdálené Evropě, proto představuje transport zboží zbytečnou finanční zátěž a také zátěž…

25
Úno
1242-0302-hemicycle-stg-200
Humanitární situace v Jemenu
 • Kateřina Konečná
 • 47 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci v Jemenu považuji za dokument, který zasluhoval podpořit a jsem velmi ráda, že jsem tak mohla učinit. Usnesení kritizuje postup Saudské Arábie (respektive koalice vedené Saudskou Arábií) v Jemenu a zejména fakt, že vojenský zásah v Jemenu pod vedením Saúdské Arábie, při němž byly použity mezinárodně zakázané kazetové bomby, způsobil katastrofální humanitární situaci, jež postihuje obyvatelstvo celé země, má závažné důsledky pro tento region a představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Text nezapomněl…

Pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, v prvé řadě mi dovolte poděkovat za to, že jste podpořili naši iniciativu tuto problematiku na plenárním zasedání projednat. Teď totiž není čas na černobílé vidění světa. Umřeli nevinní lidé. Umřeli lidé, kteří zasvětili svůj život péči o druhé a plnili svoji misi v jedné z nejnebezpečnějších zemí na světě. Namísto uznání a podpory se jim však dostalo více než hodinového bombardování, které srovnalo se zemí jediné zdravotní zařízení v oblasti. Navíc ukončilo…

07
Říj
1242-0302-hemicycle-stg-200
Situace v Sýrii
 • Kateřina Konečná
 • 26 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Paní předsedající, jsem sice ráda, že Evropský parlament se věnuje tak důležitým tématům, jako je Sýrie a Libye, ovšem mnohem raději bych viděla zcela konkrétní návrhy na řešení krizové situace v těchto zemích. Evropská unie by jistě měla znásobit diplomatické a humanitární úsilí v Sýrii, ale nezapomínejme na to, že problém Blízkého východu se musí řešit na Blízkém východě. Nesmíme se opět tvářit jako mesiáš regionu, který ví mnohem lépe než vlády tam působící, co tato oblast potřebuje. Jak často…