Rubrika ‘Hlasování v Evropském parlamentu’ .

26
Říj

Dne 26. října 2016 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o zprávě o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016. Evropský semestr je stejně jako rozpočet jedním z finančních nástrojů, o kterém se hlasuje každý rok. Kdo mě již delší dobu sleduje, ví, že nejsem velkým fanouškem tohoto instrumentu. Nicméně tento nástroj existuje a nadále existovat bude, proto se jej naše politická frakce každoročně snaží alespoň trochu vylepšit, aby vedl k větší sociální…

26
Říj
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly
 • Kateřina Konečná
 • 202 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Jako každý rok tak i tento jsme hlasovali o zprávě týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na nový rozpočtový rok. Ani tento rok jsem nemohla s předloženým rozpočtem zcela souhlasit. To i přes několik pozitivních věcí, které se v pozici Rady objevily, jako je vyvarování se částí nekoncepčních škrtů, které provedla Evropská komise, více prostředků určených k růstu, zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení sociální situace. Od začátku nesouhlasím se snahou Komise potutelně zapojit do rozpočtu podporu vojenského…

25
Říj
Mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva
 • Kateřina Konečná
 • 202 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Během hlasování o zprávě obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva jsem se rozhodla zdržet. Nejsem zcela přesvědčena, že Evropská unie potřebuje další expertní skupiny placené z peněz daňových poplatníků a navíc se domnívám, že tento mechanismus má být jakýmsi bičem na státy, s jejichž politikou orgány EU nesouhlasí. Jsem si plně vědoma, že například v Polsku dochází k demontáži právního státu, ale domnívá se, že je projevem politické slabosti, když z veřejných…

Zpráva o zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě se sice věnovala velmi důležitému tématu, avšak chyběl jí onen potřebný balanc. Od samého počátku to vypadalo, že polský zpravodaj chce v prvé řadě oslavovat polské úspěchy a lobbovat za polské národní potřeby v této oblasti. Jsem sice ráda, že zpráva připomíná, že rozvoj přeshraničních silnic má zásadní význam pro usnadnění spolupráce mezi lidmi a podniky v příhraničních regionech, a že vyzývá členské státy, aby pokračovaly v…

25
Říj
Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu
 • Kateřina Konečná
 • 202 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Dne 25. října 2016 jsme na plenárním zasedání hlasovali o zprávě o strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu. Diskutovaný návrh je další z řady snah EU o vytvoření pomalu budované energetické unie. Tentokrát tedy směřuje k definování jednotné strategie všech členských států EU pro LNG. Dlouhodobě jsem velmi zdrženlivá, co se týče budování jednotné energetické unie, neboť se domnívám, že záležitost energetiky, energetického mixu a bezpečnosti patří pouze do výlučných pravomocí jednotlivých členských států. Nicméně snažím se…

25
Říj

Při hlasování o odpovědnosti podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích jsem hlasovala pro. Téma dodržování lidských práv je dlouhodobě tematikou, kterou se snažím prosazovat, a tato zpráva není výjimkou. Navíc dlouhodobě pracuji na tématu odpovědnosti nadnárodních korporací a zabývám se i problémy, které to způsobuje ve třetích zemích. Porušování lidských práv ze strany nadnárodních firem je velice častým jevem a legislativa směřující k omezení tohoto chování je velice vítána i mezi většinou mých kolegů. V první řadě…

25
Říj
Boj proti korupci a následné kroky v návaznosti na usnesení CRIM
 • Kateřina Konečná
 • 194 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Při hlasování o zprávě o boji proti korupci a dalších krocích v návaznosti na usnesení CRIM jsem se zdržela hlasování. Důvodem k tomu byly pozměňovací návrhy 51 až 54 týkající se zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, které během hlasování nakonec bohužel prošly. Stejně jako Česká republika tak i já dlouhodobě nesouhlasím s prezentovanou koncepcí toho, jak má být tento úřad zřízen, Česká republika pak dokonce na tento návrh vystavila tzv. žlutou kartu v rámci systému předběžného varování členkých států. Jako…

25
Říj
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů EU
 • Kateřina Konečná
 • 195 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Dne 25. října 2016 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o návrhu opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů EU. Jedná se o krok, který zvyšuje prostředky v rozpočtové kapitole rozpočtu EU věnované bezpečnostním opatřením v institucích EU. Potřeba posílení bezpečnosti v institucích EU přišla především poté, co se začaly v médiích objevovat zprávy, že někteří z údajných pachatelů teroristických útoků v Paříži a Bruselu pracovali dříve v institucích EU jako zaměstnanci externích společností a dodavatelů služeb. V…

06
Říj
Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami
 • Kateřina Konečná
 • 234 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Dne 6. 10. 2016 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o usnesení o uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami. Materiály určené pro styk s potravinami se široce používají v našem každodenním životě a to nejčastěji v podobě obalů pro potraviny, kuchyňského náčiní, nádobí atd. Rozdílné materiály, jsou-li v kontaktu s jídlem, se mohou chovat velmi odlišně, často tak přenáší své složky přímo do dané potraviny. V takových případech mohou tyto chemické látky ohrozit lidské zdraví…

06
Říj

Dne 6. 10. 2016 jsme na plenárním zasedání hlasovali o usnesení o provádění Pařížské dohody a o konferenci OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 v marockém Marrákeši. Delegace Evropského parlamentu není bohužel přímo zapojena do jednání v rámci COP. V těch je EU zastoupena pouze aktuálním předsednictvím a Komisí, tedy nevolenými zástupci, což je Parlamentem dlouhodobě kritizováno. Navíc předložený text znovu vyzdvihuje roli systému ETS v boji s emisemi CO2. Dle poslední zprávy OECD je 90 %…