Rubrika ‘Multimédia’ .

07
Čvn
Co se událo v kvetnu?
 • Kateřina Konečná
 • 209 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Na pravdu si člověk občas musí počkat. Od začátku finanční krize, která započala nezodpovědným chováním finančníků na Wall Street, levicové progresivní síly neustále tvrdily, že politika škrtů je krátkozraká a povede k vytvoření ztracené generace. Dnes i zástupci pravice chápou, že většina mladých se obává o svoji budoucnost a cítí se obětována ekonomických zájmům a to právě kvůli škrtům. Díky za tuto pravdu, ale teď se omluvte těm mladým, kterým jste zkazili naději na život v prosperitě. Když už v…

04
Čvn
Nadace Rosy Luxemburgové
 • Kateřina Konečná
 • 294 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Bylo mi ctí  se dnes zúčastnit otevření pražské pobočky Nadace Rosy Luxemburgové, která byla významná představitelka evropského socialistického a komunistického hnutí. Nadace v ČR působí několik let skrze své partnery a podařilo se jí položit základy pro vzájemnou komunikaci, dialog a programovou debatu na té části levice, která stála sice blízko levicových politických stran, ale ne vždy se s nimi ztotožňovala. Právě v dialogu, vzájemném posilování a pomoci, bez toho, aniž by byla omezena nezávislost jednotlivých aktérů, vidím jeden z…

28
Kvě
Plýtvání potravinami
 • Kateřina Konečná
 • 344 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

V Evropě se ročně zbytečně vyhodí několik milion tun potravin. I u nás v ČR to musíme začít řešit. Plýtváte potravinami?  

26
Kvě
Jak Česko zvládá péči o děti se závislostmi na návykových látkách
 • Kateřina Konečná
 • 343 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

V Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se 24. 5. 2018 konala celostátní odborná konference na téma PŘÍSTUPY V DĚTSKÉ ADIKTOLOGICKÉ PÉČI, tedy péči, která se zaměřuje na děti a dorost se závislostí na návykových látkách. Této problematice závislostí se dlouhodobě věnuji a podporuji odborné vzdělávací programy i odbornou mezirezortní spolupráci v této oblasti. Úlohou nás politiků je vytvoření legislativního rámce pro umožnění efektivní spolupráce všech subjektů, které do péče o závislosti zasahují, a to je jak ministerstvo zdravotnictví, tak…

09
Kvě
Pracovní den v Ostravě
 • Kateřina Konečná
 • 186 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Dnešní celodenní pracovní program v Ostravě jsem zakončila moc příjemným posezením v domově pro seniory Kamenec. Společně s cimbálovou muzikou Valašský vojvoda z Kozlovic jsme si nejen zazpívali, ale také povykládali o starostech každodenního života seniorů.  

04
Kvě
Uctěni památky obětí druhé světové války
 • Kateřina Konečná
 • 288 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Děkuji vám, že jste neztratili historickou paměť a přišli uctít památku obětí 2. světové války, jejíž bojiště zachvátila tři čtvrtiny světa a vyžádala si desítky milionů lidských životů. Mezi nimi i 496 000 Čechů a Slováků, kteří byli zavražděni nebo umučeni nacisty, ale také ti, kteří padli v boji za naši svobodu. Mezi nimi bylo 25 000 členů Komunistické strany Československa. Komunisté byli mezi prvními, kteří se stali vězni nacistických koncentračních táborů, ale byli i mezi těmi, kteří působili v domácím odboji a kteří…

04
Kvě
Navštívila jsem Třešť
 • Kateřina Konečná
 • 58 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Návštěvu Třeště jsem zahájila návštěvou místní základní školy. S panem ředitelem Trnkou jsme se bavili o podobě českého školství, budocnosti středního učňovského vzdělávání a inkluzi. Následovala beseda s „osmáky“, které velmi zajímaly aktuální problémy Evropy. Dále jsem se setkala s vedením města. Debata se dotkla legislativy samospráv a dalších témat. Hlavním bodem návštěvy Třeště byl pietní akt k uctění obětí 2. světové války a občanů Třeště. Nesmíme zapomenout a musíme si připomínat hrůzy, které se staly. Bohužel někteří zapomínají. Následovaly besedy s občany. První byla v Třešti. Na druhou jsem zavítala do Brtnice. Těším…

12
Bře
MDŽ v Poslanecké sněmovně
 • Kateřina Konečná
 • 54 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Jsem moc ráda, že jsem mohla, před cestou na plenární zasedání ve Štrasburku, alespoň na chvíli přijmout pozvání na seminář, který organizovali Republiková rada levicových klubů žen společně s Poslaneckým klubem KSČM v Poslanecké sněmovně. Zaplněný sál ukázal jak je nejen téma oslavy svátku MDŽ, ale zejména boje za rovná práva stále aktuální. My komunisté v boji za rovnost žen neustoupíme a naše představitelky jsou toho skvělým příkladem.  

09
Bře
MDŽ v Kopřivnici
 • Kateřina Konečná
 • 53 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Dnešní moc příjemné odpoledne spojené s oslavou MDŽ v Kopřivnici a zítra už se těším do Pardubic :-).  

07
Bře
Co se událo v únoru?
 • Kateřina Konečná
 • 566 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Ani nejkratší měsíc v roce nepřinesl mnoho důvodů k oddechu. Velká Británie a EU stále řeší hádanku BREXITu, v Čechách se rozdávaly zlaté padáky a KSČM se připravuje na stranický sjezd. Důvodem k zamyšlení bylo 170. výročí vydání Manifestu komunistické strany, kde se mimo jiné píše: „Kde je opoziční strana, která by nebyla svými vládnoucími odpůrci vykřičena jako komunistická, kde je opoziční strana, která by opět potupnou výtku komunismu nevmetla ve tvář jak pokrokovějším opozičníkům, tak i svým reakčním odpůrcům?“…