Rubrika ‘Otázky na Evropskou komisi’ .

23
Kvě

Mám vždycky velmi ráda odpovědi Komise na moje parlamentní otázky. Je naprosto neuvěřitelné, pomocí kolika slov, se dá říci zhola nic. Tentokrát o prodeji méně kvalitních značkových potravin ve východoevropských členských státech. Otázka: Podle informací poskytnutých ministerstvem výživy a zemědělství Slovenska má přes 50 % potravin prodávaných na Slovensku podstatně nižší kvalitu (pokud jde o tuk, konzervační látky a umělé přísady) než rovnocenné produkty prodávané v jiných členských státech. Podobné údaje předložil maďarský úřad pro bezpečnost potravin (NEBIH), jenž konstatoval, že ve 24 případech…

06
Lis
VP/HR – Cenzura na Ukrajině
 • Kateřina Konečná
 • 132 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Co je pravda na informacích, že na Ukrajině se čím dál více šíří cenzura, a to zejména u umělců, kteří odmítají současnou občanskou válku? Je pravda, že jsou osobně perzekuováni a jejich díla jsou ničena či z veřejné sféry odstraňována? Pokud jsou informace pravdivé, jak to změní vztahy s ukrajinskou stranou?   Odpověď místopředsedkyně Mogheriniové jménem Komise Hlavním právním základem a rámcem pro vztahy mezi EU a Ukrajinou založené na společných hodnotách, zejména plném dodržování demokratických zásad, právního státu, řádné správy věcí veřejných, lidských práv a základních svobod, je…

01
Říj
Celoevropské průkazy pro hendikepované
 • Kateřina Konečná
 • 131 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

V současnosti se množí stížnosti hendikepovaných, kteří mají problém prokázat se jako hendikepovaní mimo území, kde jsou registrováni jako občané, a nemají tak nárok na péči, jakou zasluhují. Připravuje v současnosti Evropská komise standardizovaný průkaz pro hendikepované, který by platil po celé Evropské unii? Odpověď komisařky Thyssenové jménem Komise Uznávání statusu osoby se zdravotním postižením a udílení s ním spojených výhod je v kompetenci členských států. Status osoby se zdravotním postižením nepodléhá vzájemnému uznávání mezi členskými státy. V zahraničí nejsou průkazy pro osoby se zdravotním…

19
Srp
Potraviny využívané alternativními medicinskými postupy
 • Kateřina Konečná
 • 123 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

U české veřejnosti se v poslední době šíří obava, že se Evropská komise, skrze plánované nařízení o nových potravinách, snaží zabránit používání různých bylin, řas nebo hub ze třetích zemí, které se často používají v alternativní medicíně, např. v čínské a indické. Žádám Komisi o vyjádření, jelikož pokud by se zmíněné obavy zakládaly na pravdivém základě, znamenalo by to pro přibližně čtvrtinu obyvatel České republiky zásah do svobody zvolit si vlastní způsob léčby. 1. Plánuje Komise zákaz prodeje produktů, které se používají v rámci alternativní medicíny pocházející ze…

27
Čvc
Zrušení společného postoje ke Kubě
 • Kateřina Konečná
 • 349 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Evropská unie, její členské státy a Kuba zahájily jednání o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci. Obě strany hodnotí tento krok a jednotlivá kola jednání, která již proběhla, kladně. Úspěch této dohody by mohl ukončit unijní politiku vměšování se do vnitřních záležitostí Kuby. Očekává se, že tento dialog bude probíhat na základě vzájemné spolupráce s bezpodmínečnou a nediskriminační povahou, jak bylo rozhodnuto v roce 2008. Toto by ve skutečnosti měl být postoj EU a jejích členských států v rámci všech jednání s jinými svrchovanými státy při zachování práva na sebeurčení jejich…

24
Čvc
Porušování soukromí na Facebooku
 • Kateřina Konečná
 • 287 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Podle nedávné zprávy evropského regulačního orgánu vypracované univerzitou v Lovani a uveřejněné v únoru letošního roku porušuje americká společnost Facebook evropské normy týkající se ochrany osobních údajů. Ze zprávy vyplývá, že politiky týkající se propagace třetích stran na sociální síti a informací, které je možné získat z profilů uživatelů, nerespektují platné právní požadavky, ani nenabízejí dostatečné kontrolní mechanismy, jež by zabránily tomu, aby byly obsahy vytvořené uživateli Facebooku využívány pro komerční účely. Zpráva rovněž uvádí, že Facebook „nedovoleným“ způsobem získává informace z mobilních zařízení svých uživatelů,…

08
Čvc
TEN-T sítě
 • Kateřina Konečná
 • 208 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

1. Plánuje do roku 2016 Komise revizi TEN-T sítě ? 2. Plánuje v rámci několika let do TEN-T sítě zařadit silniční a železniční koridor Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice-Opole? Pokud ne, kdy Komise hodlá silniční a železniční koridor Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice-Opole do sítě TEN-T zařadit? Odpověď Violety Bulcové jménem Komise Nařízení o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (EU č. 1315/2013) vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2014(1). Nařízení vymezuje pojmy hlavní síť a globální síť, jež byly odsouhlaseny během jednání s dotčenými členskými státy. Železniční a silniční spojení mezi městy Ostrava a Opole přes Opavu, Krnov…

02
Čvc
Požadavky evropské občanské iniciativy „Right2Water“
 • Kateřina Konečná
 • 176 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Jak pokračuje realizace návrhů evropské občanské iniciativy „Right2Water“, kterou podpořilo více než 1,6 milionu občanů EU? Můžete nás ujistit, že tyto návrhy nebudou smeteny ze stolu a budou realizovány v co největší možné míře? Odpověď místopředsedy Šefčoviče jménem Komise Komise je v plné míře odhodlána zajistit náležitou realizaci opatření uvedených ve svém sdělení o iniciativě „Right 2Water“ (COM (2014)177).  Již v minulém roce byla v návaznosti na tuto iniciativu úspěšně provedena řada činností. Hmatatelným důkazem těchto činností je celoevropská veřejná konzultace ohledně směrnice o pitné vodě, která se…

Proč nebyla do připomínkového řízení k dohodě o transatlantickém partnerství pro obchod a investice (TTIP) pozvána i Světová odborová federace (World Federation of Trade Unions)? Odpověď Cecilie Malmströmové jménem Komise Komise organizuje široké spektrum veřejných konzultací, díky nimž se zainteresované subjekty mohou aktivně účastnit procesu koncipování evropských politik, mimo jiné také v souvislosti s transatlantickým obchodním a investičním partnerstvím (TTIP). V souvislosti s TTIP již proběhly čtyři veřejné konzultace a jde o historicky nejtransparentnější postup vyjednávání. Komise navíc pořádá v průběhu každého jednání v Bruselu akce pro zainteresované subjekty a setkání pro občanskou společnost…

Přenosné nemoci stále značně postihují evropské občany. V Evropě nejrychleji na světě narůstá epidemie onemocnění HIV/AIDS, nachází se zde čtvrtina všech případů multirezistentní tuberkulózy na světě a rozsáhlá epidemie hepatitidy typu C mezi uživateli injekčně aplikovaných drog. Tyto přeshraniční zdravotní hrozby, které nejsou nijak omezeny, zvláště převládají ve východní Evropě a sousedních zemích, ale vyskytují se také stále častěji v městském prostředí v západní Evropě. Jaká politická opatření bude Komise přijímat s cílem předcházet šíření přenosných nemocí v EU, ale také v širším evropském regionu? Odpověď komisaře Andriukaitise…