Rubrika ‘Otázky na Evropskou komisi’ .

Návrh revidované směrnice o 18ti týdenní placené mateřské dovolené předložila Evropská komise již v roce 2008 s cílem zvýšit úroveň ochrany zaměstnankyň v období těhotenství a mateřství. V roce 2010 bohužel došlo k zablokování jednání a dosud nebyla nalezena shoda. EU dlouhodobě uznává svůj závazek k zajištění rovnosti žen a mužů a úsilí o dosažení efektivní rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem žen a mužů v Evropě. Bylo by neodpustitelné, kdyby Evropská komise tento návrh revize směrnice stáhla. Kdy tedy hodlá Evropská komise návrh řádně projednat a jak hodlá s návrhem dále nakládat? Odpověď komisařky Jourové jménem…

23
Čvn
Pohrdání demokracií
 • Kateřina Konečná
 • 175 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Demokracie je zrádná věc. Je to obecný princip, že lid je suverénem a je jen na něm, jak rozhodne důležité otázky společenského směřování. Dnes se ona vrtkavost demokracie projevuje v Řecku. Zde se po mnoha letech neoliberálních experimentů a sociálních katastrof zformovala jasná politická vůle toto hazardování s řeckou společností ukončit. Tuto vůli dnes vyjadřuje SYRIZA, která tvrdí, že je potřeba celoevropsky ukončit politiku škrtů a místo závodu ke dnu se soustředit na investice do budoucna. Co bylo vysmíváno jako nerealistické a populistické, je dnes řadou…

Ve svém usnesení ze dne 26. listopadu 2014 o konferenci OSN o změně klimatu (COP 20) konané v roce 2014 v peruánské Limě (1) Parlament vyzval Komisi a členské státy, aby předložily oficiální návrh na změnu, který by byl předložen ke zvážení na 27. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu Při jednáních o stávajících návrzích na změnu nebylo doposud dosaženo pokroku. Díky důvěryhodnosti, kterou si EU vybudovala v pozici předního světového aktéra v oblasti politik týkajících se fluorovaných plynů, má však nyní výjimečnou příležitost, aby plnila úlohu skutečného zprostředkovatele a předložila návrh,…

28
Kvě
Zvířata jako vnímající bytosti
 • Kateřina Konečná
 • 92 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Jak je vám známo, koncepce zvířat jako vnímajících bytostí je zakotvena ve Smlouvě o fungování Evropské unie, do níž byla vložena článkem 13 Lisabonské smlouvy. V praxi však bylo učiněno velmi málo pro to, aby se zajistilo odpovídající zacházení se zvířaty. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se v právních předpisech EU o zvířatech stále hovoří pouze jako o mase, zboží či produktech, avšak nikdy jako o vnímajících bytostech. Tímto je porušován článek 13. Jak je podle Komise možné tento článek lépe uplatňovat?   Komise odkazuje na svoji…

28
Kvě
Zvířata jako vnímající bytosti
 • Kateřina Konečná
 • 164 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Jak je vám známo, koncepce zvířat jako vnímajících bytostí je zakotvena ve Smlouvě o fungování Evropské unie, do níž byla vložena článkem 13 Lisabonské smlouvy. V praxi však bylo učiněno velmi málo pro to, aby se zajistilo odpovídající zacházení se zvířaty. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se v právních předpisech EU o zvířatech stále hovoří pouze jako o mase, zboží či produktech, avšak nikdy jako o vnímajících bytostech. Tímto je porušován článek 13. Jak je podle Komise možné tento článek lépe uplatňovat? Odpověď komisaře Andriukaitise jménem Komise…

26
Kvě
VP/HR – odebírání orgánů na východě Ukrajiny
 • Kateřina Konečná
 • 160 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Internetem v současnosti koluje množství znepokojivých informací, že s vědomím ne-li všech, tak alespoň mnohých představitelů ukrajinské vlády mají na východní frontě a v týlu armády působit týmy specializované na odběry lidských orgánů pro transplantace, které – podobně jako před časem v Kosovu – mají odebírat orgány nejen padlým vojákům, ale i vojákům těžce či dokonce jen lehce zraněným, dle některých zdrojů dokonce také civilistům. Odebrané orgány pak mají být za peníze prodávány. Disponuje vysoká představitelka informacemi, jež by tyto zprávy potvrdily či vyvrátily? Jsou-li tyto…

10
Kvě
VP/HR – Nacionalistické až neonacistické proudy v ukrajinské společnosti
 • Kateřina Konečná
 • 165 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Na začátku ledna tohoto roku se v ukrajinském Kyjevě uskutečnil pochod s pochodněmi. Rituál, který je nechvalně proslulý z dob nástupu nacistů k moci a z období jejich hrůzovlády. Stejně tak je tento obraz vídán na demonstracích jejich současných následovníků v různých zemích Evropy. Tentokráte je to Ukrajina, kde demonstranti nesli ikonu nacionalisty Stepana Bandery. Jeho Ukrajinská osvobozenecká armáda spolupracovala s nacistickou okupační mocí, a to včetně vojenské spolupráce na dnes uznávaných válečných zločinech. Tento pochod organizovala strana Svoboda a organizace Pravý sektor. Nejde jen o projev skupinky extrémní pravice,…

01
Kvě
Case of Ahmed Douma and other political prisoners in Egypt
 • Kateřina Konečná
 • 167 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

On 4 February 2015, prominent activist Ahmed Douma was sentenced to life in prison, together with 229 other secular activists. All, except Ahmed Douma, were tried in absentia. The court also sentenced 39 minors in absentia, to 10 years in prison each. Ahmed Douma is already serving a three-year sentence for breaking a law on protests, together with Ahmed Maher and Mohamed Adel(1). The ruling of 4 February can be appealed. It is the heaviest sentence imposed so far against secular activists who played a…

17
Dub
Řízení o redukci pracovních sil
 • Kateřina Konečná
 • 145 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

V červnu loňského roku prohlásil soud Audiencia Nacional za neplatnou hromadnou výpověď, kterou obdrželo 821 zaměstnanců společnosti Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) v důsledku uzavření třech jejích továren ve Španělsku. Rozsudek ukládá společnosti povinnost opět zaměstnance přijmout do pracovního poměru a zpětně vyplatit mzdy za dobu, kdy je zaměstnanci nepobírali. Podle rozsudku navíc neproběhla fúze podniků řádně a ani zástupci zaměstnanců nebyli s chystanou změnou seznámeni. Odbory také nebyly náležitě informovány o plánech na restrukturalizaci podniku, ani o tom, že bylo užíváno stávkokazeckých praktik, aby se výroba…

07
Dub
Pracovní podmínky v EU
 • Kateřina Konečná
 • 131 Views
 • 0 Komentářů
 • Bez tagu

Nová Komise pana Junckera oznámila mimo jiné jako jednu ze svých iniciativ posílení integrace práce a zaměstnanosti. Jistě, Evropa potřebuje nová pracovní místa, zejména pro mladé Evropany a Evropanky, jejichž budoucnost je v sázce. Ale jaká pracovní místa to budou? Uvedu Vám jeden příklad. V České republice bude letos otevírat svůj sklad americká firma Amazon. Je to ta samá firma, vůči které se v Německu, v tamních skladech, odehrála řada stávek pro hrubé porušování pracovního práva a poškozování práv zaměstnanců. Ta poslední se odehrála v období Vánoc. Co…