Page title

09
Lis
Doufám, že zvítězí zdravý rozum
Doufám, že zvítězí zdravý rozum
  • Kateřina Konečná
  • 322 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

 

Před nedávnou dobou jsem podepsala námitku kolegy Poce proti návrhu prováděcího rozhodnutí Komise povolující používání bis(2-ethylhexhyl) ftalátu (DEHP). Jistě si pamatujete, že jsem před létem tohoto roku podala také námitku proti prodloužení možnosti používat glyfosát (Roudup). Tehdy se nám námitku nepodařilo těsně prosadit, nicméně po hlasování jsem vyjádřila odhodlání, že můj boj proti společnostem jako je Monsanto a proti nebezpečí, které pro lidské zdraví představují endokrinní disruptory a jiné chemické látky a pesticidy, tímto nekončí. Již v roce 2000 byl DEHP zahrnut do kategorie I chemických látek, u kterých byly zjištěny dopady narušující endokrinní činnost. Dle současných vědeckých studií u DEHP existují vědecké důkazy o narušování přirozené endokrinní činnosti savců a o příčinné souvislosti mezi tímto narušením a nepříznivým vlivem na lidské zdraví. DEHP má nepříznivě ovlivňovat endokrinní systém především v souvislosti s narušením přirozené reprodukce, během vývoje plodu může způsobit jeho negativní a nevratné vývojové změny. Aplikace DEHP se týká širokého rozsahu použití, používá se např. při výrobě recyklovaného, měkčeného PVC, který DEHP následně obsahuje. Člověk přichází do kontaktu s DEHP z PVC používáním každodenních spotřebních výrobků, jako jsou textil, nábytek či stavební materiál, a to vzhledem k tomu, že je chemicky pevně vázán na umělé hmoty, a tím se i snadno uvolňuje do životního prostředí. Touto látkou nejsou ohroženi pouze pracovníci, kteří PVC vyrábějí a denně s ním pracují, ale samozřejmě také každý běžný spotřebitel. Navíc látka se vyskytuje v recyklovaných materiálech, o kterých se běžní spotřebitelé mohou často mylně domnívat, že jsou pro ně zdravější. Přitom má DEHP širokou škálu náhradních alternativ. Protože se s kolegou domníváme, že Komise je odpovědna evropské veřejnosti za ochranu životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami o ochranu zdraví občanů, vyzvali jsme ji, aby stáhla svůj návrh prováděcího nařízení a aby předložila návrh nový. Držte nám palce, ať se nám to podaří, o našem návrhu se bude na výboru ENVI hlasovat již v úterý 10. 11. 2015.

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.