Page title

18
Pro
Haló noviny „Evropa zleva“  Agenda na rok 2016
Haló noviny „Evropa zleva“ Agenda na rok 2016
  • Kateřina Konečná
  • 375 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

Na rok 2015 bude asi v dobrém vzpomínat málokdo a evropští politici zejména. Nebyl to sice rok naplněný pouze neúspěchy, ale jak známo, na negativa je lehčí poukázat a ještě lépe se na kioscích prodávají. Navíc musíme uznat, že evropské instituce letos pod tlakem panikařily a problémy řešily až tehdy, kdy už byl oheň na střeše.

Abychom neopakovali selhání evropských představitelů, věnujme radši chvilku na pohled do budoucnosti a podívejme se na velké výzvy roku 2016.

Ožehavé TTIP a ISDS

Pokud můžeme letošní rok označit jako rok migrace a konfliktů, pak příští rok bude patrně více ve znamení Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP). Tato smlouva nebude ničím jiným, než pokusem odvrátit budoucí pád dominance americké ekonomiky a zavedení celosvětových standardů. Jak ovšem velmi správně podotýká publicista a spoluzakladatel hnutí Žít Brno Michal Kašpárek: »Problém je, že za líbivými frázemi o příležitostech se skrývá taky posílení moci velkých firem, oslabení role národních států a boj proti veřejné podpoře lokálních výrobků a služeb.« Značné kontroverze budí samotný způsob vyjednávání této smlouvy, na kterém se daleko více než občané/akademici podílejí nadnárodní korporace, které tím pádem mají velkou možnost finální podobu smlouvy ovlivnit. Zapomínat nesmíme ani na mechanismus urovnání vztahů mezi investory a státy (ISDS), který stále mnozí považují za nesmyslné obcházení národního práva, jež pomůže výhradně nadnárodním korporacím. Je velmi pravděpodobné, že příští rok uvidíme finální dokument, a je třeba, abychom byli připraveni.

Migrace, integrace a řešení konfliktů

Vyhnout se v budoucím roce nemůžeme ani tématu, který letos ovládl evropský (a do značné míry i světový) veřejný prostor. V dalším roce musíme napravit některé z minulých chyb, např. musíme vést komplexní debatu na téma migrace a hlavně se věnovat tomu, co je na počátku a na konci celého problému. To znamená, že se musíme více podílet na řešení konfliktů, které migrační vlně předcházely – zejména v Libyi, Sýrii, Afghánistánu. Navíc musíme vést skutečně celospolečenskou debatu o tom, kterak chceme příchozí uprchlíky do naší společnosti integrovat. Migrační vlna nezmizí pouze větší ochranou vnějších hranic, posílením spolupráce v oblasti bezpečnosti a systémem check-pointů, i když i zde musíme velmi zapracovat. Nefunkční systém integrace může napáchat velké škody a pokud nechceme vidět opakování Paříže, pak se nad tím musíme skutečně zamyslet. V neposlední řadě bychom se měli zamyslet nad tím, kdo jsou naši skuteční spojenci a kdo ve skutečnosti terorismus tajně podporuje (viz Turecko či Saúdská Arábie).

Realizace mezinárodních dohod

Začátek prosince se nesl v očekávání klimatické dohody, která se vyjednávala v Paříži. Vyjednání samotné dohody však životnímu prostředí a obyvatelům planety nepomůže bez toho, že tato smlouva bude i vymahatelná a všechny státy budou skutečně plnit to, co slíbily. Rozhodně taky nepomůže, jestli budou nadnárodní korporace v Indonésii pokračovat v ničení tropických lesů kvůli palmovému oleji. Plnit by se měly i Cíle udržitelného rozvoje OSN, které se rovněž týkají celého světa. Pokud budou splněny, bude to znamenat lepší budoucnost pro všechny světadíly.

Větší moc občanům

Komise by příští rok měla představit reformu evropské občanské iniciativy. Tento mechanismus, který zavedla Lisabonská smlouva, měl dát do rukou evropských občanů větší možnost ovlivňovat reálnou politiku EU pomocí navrhování legislativy. Ovšem z velkého počátečního nadšení se vyklubalo značné zklamání a nepříjemná pachuť, které se musíme zbavit.

Samozřejmě, že bude zapotřebí se věnovat i dalším tématům, protože je jen málo problémů, které si můžeme dovolit hodit za hlavu. Domnívám se například, že bychom se měli více věnovat pracovním podmínkám v Evropě a nezavírat oči nad tématem moderního otroctví. Pokud ovšem nechceme řešit současné i budoucí problémy světa za pět minut 12, pak se musíme věnovat vytváření dlouhodobých řešení a nikoliv jen ad hoc hasit, co nás zrovna pálí. Nový rok je tedy jako vždy plný výzev, ve kterých si již EU a její instituce nemohou moci dovolit své občany zklamat!

 

 

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.