Page title

26
Kvě
Jak Česko zvládá péči o děti se závislostmi na návykových látkách
Jak Česko zvládá péči o děti se závislostmi na návykových látkách
  • Kateřina Konečná
  • 343 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

V Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se 24. 5. 2018 konala celostátní odborná konference na téma PŘÍSTUPY V DĚTSKÉ ADIKTOLOGICKÉ PÉČI, tedy péči, která se zaměřuje na děti a dorost se závislostí na návykových látkách. Této problematice závislostí se dlouhodobě věnuji a podporuji odborné vzdělávací programy i odbornou mezirezortní spolupráci v této oblasti. Úlohou nás politiků je vytvoření legislativního rámce pro umožnění efektivní spolupráce všech subjektů, které do péče o závislosti zasahují, a to je jak ministerstvo zdravotnictví, tak ministerstvo práce a sociálních věcí a také ministerstvo školství. Práci zařízení, která se věnují závislostem na psychotropních látkách i jiným druhům závislostí je třeba co nejvíce usnadnit a nikoli ji přemírou vzájemně nekompatibilní administrativy a předpisů komplikovat.

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.