Page title

18
Bře
Jistě, pane ministře
Jistě, pane ministře
  • Kateřina Konečná
  • 438 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

hlI přesto, že jsem ještě neobdržela osobní stanovisko ministra Jurečky k mému dopisu ze dne 11. března 2016, ve kterém jsem Jurečku žádala, aby z důvodu přetrvávající nejistoty o zdravotní nezávadnosti glyfosátu a netransparentnosti jeho hodnocení ze strany zainteresovaných evropských úřadů jako český zástupce ve Stálém výboru pro rostliny, živočichy, potraviny a krmiva hlasoval proti znovuobnovení autorizace používání glyfosátu v EU na dalších 15 let, není třeba již dále čekat na jeho odpověď, neboť jeho postoj již znám (dopis zde: http://konecna.cz/dopis-panu-ministrovi-ve-veci-glysofatu-v-eu/). Ministr Jurečka mi odpověděl zcela jasně skrze své poslušné úředníky v rámci dnes obdrženého doporučení ministerstva všem českým europoslancům o tom, jak mají o námitce mé a kolegy Poce na výboru hlasovat. 

Zde si dovoluji uvést několik perel ze stanoviska MZE:

„ČR podporuje návrh Evropské komise, jako dobře reflektující celý proces přehodnocení účinné látky a jeho závěry.“

„ČR je přesvědčena, že proces hodnocení účinné látky glyfosát je transparentní, podléhá pevným pravidlům a zejména kontrole ze strany ČS, nezávislých institucí a občanů a má dostatečné pojistné prostředky, aby při prokázaných negativních účincích pesticidní účinné látky byla sjednána okamžitá náprava.“ Ano, právě proto, že je celý proces hodnocení zcela transparentní a úplně v pořádku, je tvrdě kritizován ve zprávě Evropské veřejné ochránkyně práv Emily O’Reilly ze dne 22. února 2016. Ano, právě proto, že Vás občané i politická reprezentace dlouhodobě upozorňují na podivnosti v procesu hodnocení glyfosátu, je všechno v pořádku.

„Realizace usnesení k účinné látce glyfosát by vytvořila precedens, který by popřel věrohodnost dosavadních postupů založených na vědeckých závěrech hodnocení EFSA a na možnosti členských zemí posoudit rizika formulací přípravků a rozhodovat o nich na národní úrovni.“ Překlad: Čili vzhledem k tomu, že by to byl precedens, tak se omlouváme, ale občany dalších 15 let hodláme nadále trávit. Vůbec nám totiž nevadí, že EFSA své studie, ze kterých vycházela, včetně jejich autorů, dlouhodobě veřejnosti zuby nehty tají.

„Každý ČS má v rukou nástroj k regulování používání glyfosátu a kterékoliv jiné pesticidní účinné látky ve Směrnici EP a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Na svém území může odůvodněně stanovit celou škálu omezení a doporučení, která mohou být v souladu s jeho politikou v oblasti pesticidů a která se mohou stát součástí jeho Národního akčního plánu.“

Překlad: Každý stát má přece možnost zakázat používání glyfosátu na svém území, když se mu to nelíbí, tak proč bychom to jiným státům, kde zrovna vicepremiér vlády a ministr financí v jedné osobě neobchoduje s Roundupem ve velkém (ano, myslím AGROFERT a A. Babiše), rovnou zakazovali. My si radši v klidu necháme možnost někdy v budoucnu, až to bude neúnosné a prodělečné používání glyfosátu zakázat, aby ministr financí nepřišel o zisk a jako akcionář se nemusel ptát na konci účetního období sám sebe, kde se stala chyba.

Víte, zasílaná stanoviska ministerstva zemědělství k hlasování jsou snad jediná stanoviska, se kterými nemůžu konstantně nikdy souhlasit. Pokládám si otázku, čím to asi bude? Jedná se o postoj celé vlády nebo pouze o dohodnutý obchod Jurečka – Babiš? Naštěstí já i mí kolegové máme vlastní hlavu. Osobně však trošku lituji do Bruselu vyslané české úředníky, kteří budou muset tento názor hájit na Stálém výboru pro rostliny, živočichy, potraviny a krmiva a na Radě.

 

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.