Page title

13
Led
Kompromis, který neochrání občany, ale pomůže firmám
Kompromis, který neochrání občany, ale pomůže firmám
  • Kateřina Konečná
  • 239 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

Levice odsuzuje přijetí zprávy Evropským parlamentem, která otevře dveře geneticky modifikovaným plodinám (GMO) do Evropy. Evropský parlament dnes bohužel schválil chybný text, který neumožní členským státům právně čistě, tedy bez obav z následných soudních sporů, zakázat (pozn. tzv. opt-out) pěstování GMO, a to navzdory silnému odporu veřejnosti k pěstování geneticky modifikovaných plodin. Frakce GUE/NGL, jejímž členem je i KSČM, chtěla, aby pěstování GMO bylo zakázáno v celé EU plošně, a to pouze s výjimkou jejich výzkumu. Naopak bohužel byla schválena podpora pěstování GMO. Navíc pod jejich menší kontrolou. Soukromé společnosti a vlády jsou ve vyjednávání nesmyslně postaveny na stejnou úroveň. V dnes schváleném textu není dokonce zakomponována ani odpovědnost společností za zamoření farem, kde se GMO nepěstují. Znepokojivé pak především zůstává nebezpečí, které by pro pěstování GMO v Evropské unii hrozilo v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP).

Irská europoslankyně za GUE/NGL, Lynn Boylan, a stínová zpravodajka frakce pro tuto záležitost řekla: „Opt-out (pozn. zákaz) z pěstování GMO musí být absolutně legálně nenapadnutelný – bohužel v současném dokumentu tomu tak není. Toto je důvod, proč jsme dnes hlasovali proti tomuto textu.

Lynn Boylan také uvedla: „V listopadu Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu předložil velmi silný návrh, který byl vynikající protiváhou k původnímu slabému návrhu Komise z roku 2010 a znepokojujícího postoje Rady z června 2014. Chtěli jsme nenapadnutelnou legislativu, která by členským státům umožnila opt-out z pěstování GMO a také jsme vyzvali k rozšíření důvodů, díky kterým budou moci země zvolit opt-out tak, aby i environmentální a socio-ekonomické důvody byly přijatelným odůvodněním.“

Europoslankyně Boylan dále pokračovala: „Z textu, přijatém na dnešním plenárním zasedání, který je výsledkem vyjednávání mezi radou a parlamentem, byly tyto výdobytky vyňaty. To, co nám v textu zbývá, jsou právní mezery pro biotechnologické společnosti na zažalování států a pojem soukromá společnost je dán na stejnou úroveň jako suverénní stát, což je velice nedemokratické a je to znepokojující precedens. Systém ručení byl rovněž odstraněn, čímž zanikla možnost náhrad pro zemědělce pěstující normální plodiny, jejichž produkce je kontaminována plodinami geneticky modifikovanými.“

Česká europoslankyně, Kateřina Konečná, prohlásila: „Kultivace GMO a její možný zákaz rozpoutal v členských státech vášnivou debatu. Na vině jsou bezesporu i četné ziskuchtivé lobbistické skupiny. Geneticky modifikované plodiny představují riziko, a to nejen životnímu prostředí a biodiversitě, ale hlavně také pro zdraví lidí a zvířat. Většina dopadových studií týkající se geneticky modifikovaných organismů byla financována především nadnárodními korporacemi a lobbistickými skupinami. Škodlivý vliv GMO na lidské zdraví není veřejně diskutován, a to ani když o něm již dávno víme z četných nezávislých studií.“

,,Jsem velice zklamána přijatým textem. Evropský parlament vstoupil do vyjednávání s velmi dobrým textem, který mohl být, a měl být, uhájen, což se nám nepodařilo. To je důvod, proč jsme dnes odmítli podpořit přijatý text. Společně musíme zastavit GMO v Evropské unii,“ konstatovala Kateřina Konečná.

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.