Page title

24
Bře
Námitka k opětovnému povolení herbicidu glyfosát v Evropě
Námitka k opětovnému povolení herbicidu glyfosát v Evropě
  • Kateřina Konečná
  • 269 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

Brusel Brussels, 21/03/2016 – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) v úterý formálně vznesl námitku k opětovnému povolení herbicidu glyfosát v Evropě. Na 36 členů výboru podpořilo námitku spolupodepsanou politickou skupinou GUE/NG, 6 hlasovalo proti a 18 poslanců se zdrželo.

„Opětovné povolení glyfosátu po dobu dalších 15ti let, tak jak ho navrhla Evropská komise, je nezodpovědné a nepřijatelné. Glyfosát je jedním z nejpoužívanějších herbicidů v Evropě. Končí však v naší stravě, v naší vodě, v moči, mateřském mléku i celkově v našem životním prostředí. Existuje mnoho indikátorů, které ukazují, že je daná látka nebezpečná pro zdraví lidí, zvířat a jsou patrné také škodlivé dopady na životní prostředí jako celek co se týče biodiverzity. Tyto dopady jsou například v podobě znečištění podzemních a povrchových vod,“ uvádí Kateřina Konečná, koordinátorka pro výbor ENVI frakce GUE/NGL.

Europoslankyně Anja Hazekamp, která v loňském roce také navrhla námitku k opětovnému povolení glyfosátu, je ráda, že se výbor ENVI zabývá obavami, které vyjádřila politická skupina GUE/NGL. Hazekamp ostře kritizuje Evropskou komisi za návrh nového dlouhodobého povolení. „Tímto rozhodnutím Evropské komise rozhodně nedokáže ochránit zdraví lidí ani zvířat. Členské státy a také více než 1 milión občanů nesouhlasí a dává najevo své znepokojení nad opětovným povolením. Využijeme všechny možné způsoby k tomu, abychom zabránili Evropské komisi v budoucím narušování kvality našeho životního prostředí, “ říká Hazekamp.

Stefan Eck, aktivista za práva zvířat, který se rovněž ztotožňuje s nedávnými námitkami, prohlásil, že:“ Glyfosát přináší zdravotní rizika pro zvířata. IARC (kancelář WHO specializovaná na rakovinu) hodnotila všechny existující vědecké studie o glyfosátu. Tato kancelář dospěla k závěru, že existuje dostatek vědeckých důkazů o tom, jak je tento herbicid karcinogenní pro zvířata. Lidé jsou také vystaveni zdravotnímu riziku kvůli rozšířenému používání glyfosátu. V tomto případě by měla být plně respektována zásada předběžné opatrnosti!“

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.