Page title

01
Úno
Nikým neviděné studie
Nikým neviděné studie
  • Kateřina Konečná
  • 471 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) ke konci minulého roku publikoval svoji dlouho očekávanou studii hodnocení rizik možné toxicity glyfosátu (Roundup). Jak jsem vás již dříve informovala, EFSA ve svém hodnocení došel pouze k závěru, že toxicita glyfosátu musí být znovu přehodnocena a navrhl snížení bezpečné hodnoty glyfosátu, které může být lidské tělo ještě vystaveno (člověk může ještě nepřímo požít), bez toho aniž by čelilo hrozbě závažných zdravotních rizik. Na druhou stranu však EFSA ve svém dokumentu tvrdí, že ani epidemiologické údaje (tj. pozorování působení látky na lidech), ani důkazy ze studií na zvířatech neprokázaly příčinnou souvislost mezi vystavením organismu účinkům glyfosátu a vývojem rakoviny u lidí. Dále také, že je nepravděpodobné, že by tato látka poškozovala DNA. Tyto závěry jsou v přímém rozporu se závěry studie, kterou Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (součást Světové zdravotnické organizace) zveřejnila v létě minulého roku. Okamžitě po uveřejnění hodnocení EFSA se ve veřejném prostoru začalo spekulovat o jeho relevantnosti a transparentnosti a o určitých podivnostech celý případ obestírající. Zejména akademická sféra začala mluvit o určitých zvláštnostech a kontroverzích zjištění EFSA. Začalo totiž vycházet najevo, že jádro celé studie, na základě níž bylo rozhodnuto o bezpečnosti glyfosátu, tvoří nikým jiným neviděné a nepublikované studie a že tyto studie dokonce dostaly v celkovém hodnocení vyšší váhu než studie použité Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny v jejich zprávě, která označuje glyfosát za pravděpodobně rakovinotvorný. Tedy ze strany EFSA došlo k těžko pochopitelnému kroku, kdy studie, které glyfosát shledaly rakovinotvorný a byly transparentně zveřejněny k posouzení vědecké obci, měly nakonec nižší váhu než studie, které tvrdí, že glyfosát je bezpečný a nikdo je nikdy neviděl, tedy ani nemohl posoudit. Navíc není ani jasné kdo tyto studie vypracovával a jaké mohl mít eventuální vazby. Nejvíc zarážející je fakt, že glyfosát může být znovu povolen bez toho, aniž by byla konečně stanovena vědecká kritéria pro hodnocení endokrinních disruptorů. Tato kritéria měla Evropská komise zavést do 14. prosince 2013, dosud to neučinila a i přesto nadále znovu povoluje používání řady těchto látek.

Z těchto důvodů se dne 27. listopadu 2015 na Komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenise Andriukaitise formou otevřeného dopisu obrátilo na 96 vědců, aby se vadnými a netransparentními zjištěními EFSA neřídil a znovu neprodloužil autorizaci glyfosátu. Vzhledem k tomu, že spolu s ostatními kolegy (celkem 66 poslanců) považujeme následnou odpověď komisaře těmto vědcům za nedostatečnou, rozhodli jsme se je podpořit. Proto jsme mu dne 28. ledna 2016 poslali dopis, ať neprodlužuje autorizaci této látky do té doby, než budou klíčové studie použité EFSA pro posouzení odtajněny a publikovány a než budou ze strany komise stanovena slíbená klasifikační kritéria pro definování toho, co jsou přesně endokrinní disruptory. Dopis přiložen viz níže.

Dopis

 

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.