Page title

19
Srp
Potraviny využívané alternativními medicinskými postupy
Potraviny využívané alternativními medicinskými postupy
  • Kateřina Konečná
  • 124 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

U české veřejnosti se v poslední době šíří obava, že se Evropská komise, skrze plánované nařízení o nových potravinách, snaží zabránit používání různých bylin, řas nebo hub ze třetích zemí, které se často používají v alternativní medicíně, např. v čínské a indické.

Žádám Komisi o vyjádření, jelikož pokud by se zmíněné obavy zakládaly na pravdivém základě, znamenalo by to pro přibližně čtvrtinu obyvatel České republiky zásah do svobody zvolit si vlastní způsob léčby.

1. Plánuje Komise zákaz prodeje produktů, které se používají v rámci alternativní medicíny pocházející ze třetích zemí (např. Čína a Indie)? 2. Může Komise potvrdit, že neplánuje zásahy do způsobu uplatňování alternativní medicíny ze třetích zemí?

 

Odpověď komisaře Andriukaitise jménem Komise

1.  Legislativa Evropské unie týkající se humánních léčivých přípravků se obecně vztahuje i na tradiční rostlinné léčivé přípravky. Proto legislativa týkající se nových potravin nemá žádný přímý dopad na rostlinné léčivé přípravky, jelikož tradiční rostlinné léčivé přípravky spadají do oblasti působnosti legislativy týkající se léčivých přípravků. 

Další informace týkající se tradičních rostlinných léčivých přípravků lze nalézt na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/health/human-use/herbal-medicines/index_en.htm 

2. Komise nemá v této fázi žádné plány měnit pravidla EU vztahující se na rostlinné léčivé přípravky.

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.