Page title

Proč nebyla do připomínkového řízení k dohodě o transatlantickém partnerství pro obchod a investice (TTIP) pozvána i Světová odborová federace (World Federation of Trade Unions)?

Odpověď Cecilie Malmströmové jménem Komise

Komise organizuje široké spektrum veřejných konzultací, díky nimž se zainteresované subjekty mohou aktivně účastnit procesu koncipování evropských politik, mimo jiné také v souvislosti s transatlantickým obchodním a investičním partnerstvím (TTIP). V souvislosti s TTIP již proběhly čtyři veřejné konzultace a jde o historicky nejtransparentnější postup vyjednávání. Komise navíc pořádá v průběhu každého jednání v Bruselu akce pro zainteresované subjekty a setkání pro občanskou společnost s cílem informovat o výsledcích jednotlivých kol jednání se Spojenými státy. Pracovníci Komise se také na požádají setkávají s různými organizacemi. Světová odborová federace může svobodně využít kteroukoliv z výše uvedených možností. 

Komise si Vás vážená paní poslankyně navíc dovoluje informovat o tom, že zájmy odborů reprezentuje poradní skupina k TTIP, která se pravidelně schází s hlavním vyjednavačem EU.

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.