Page title

17
Dub
EU si jistě může chlubit tím, že pomáhá tam, kde je to zapotřebí, ale není celá tato debata zcela irelevantní, když kromě jídla posíláme do některých zemí i naše bomby a zbraně? Není pokrytecké, když bez souhlasu OSN tyto země ničíme?

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.