Page title

06
Led
Seminář na téma geneticky upravené potraviny
Seminář na téma geneticky upravené potraviny
  • Kateřina Konečná
  • 240 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

Dne 6. 1. 2015 jsem na půdě Evropského parlamentu uspořádala mezinárodní seminář s všeříkajícím názvem Safe food for all: A GMO free Europe. A to vzhledem k tomu, že novelizace směrnice o možnosti členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území bude již příští týden hlasována na plenárním zasedání ve Štrasburku. Rozhodla jsem se v rámci této jedinečné příležitosti i v souvislosti se svou funkcí koordinátorky výboru ENVI seminář uspořádat také proto, abych i já alespoň trochu přispěla před samotným hlasováním k objasnění některých dalších problémů spojených s nakládáním s GMO, o kterých se možná tolik na veřejnosti ještě nemluví.

Kolem problematiky pěstování GMO a jejich eventuálního zákazu v jednotlivých členských státech zuří na půdě Evropského parlamentu dlouhodobě vášnivá debata. Svůj díl viny na tom jistě mají i četné lobbistické skupiny, kterým jde jen o zisk. Naposledy se to ukázalo na konci minulého roku, kdy se v rámci výboru ENVI hlasovalo o doporučeních výboru k druhému čtení, mnohé kontroverzní pozměňovací návrhy tehdy prošly pouze o jediný hlas.

V tématu GMO se střetává množství rozdílných aspektů, a to jak v rovině ochrany přírody, genetického fondu a druhové rozmanitosti, tak především v ochraně veřejného zdraví a překvapivě zde nalezneme i rovinu zaměstnanosti a ochrany pracovních míst. V rámci přípravy tohoto semináře jsem se snažila výběrem hostů postihnout všechny tyto aspekty. Jako reprezentant akademické sféry vystoupil prof. Gilles-Éric Séralini z Francie, který mluvil o genetickém inženýrství a neblahých zdravotních následcích, jež měla dlouhodobá konzumace GMO v rámci studií na pozorovaná zvířata. O aspektech genetické modifikace rostlin a o své celoživotní, mnohdy trpké práci v oblasti upozorňování na negativní důsledky pěstování a užívání GMO pro zdraví lidí a zvířat, pohovořil Gottfried Glöckner z Německa. Pohled z praktické aplikace legislativy v České republice, která jako jedna z mála zemí EU má již opravdové zkušenosti s pěstováním geneticky modifikované kukuřice, poskytnul posluchačům náměstek současného ministra životního prostředí ČR Vladimír Mana. V živé diskuzi seznámila účastníky se svým názorem na problematiku také Mute Schimpf z nevládní organizace The Friends of the Earth Europe, která reprezentovala neziskový sektor. Netradiční úhel pohledu na celou věc na závěr nastínil poslední mluvčí João Rodrigues Vieira z Portugalska, který promluvil o praktických negativních dopadech pěstování GMO na tzv. rodinné farmy a farmářství obecně. V neposlední řadě vystoupila na semináři také má  kolegyně z výboru ENVI Lynn Boylan z irského Sinn Fein, která má jako stínová zpravodajka naší frakce na starosti novelizaci směrnice o možnosti členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území, která uvedla posluchače do současného osudu tohoto dokumentu v rámci Evropského parlamentu.

Jsem velice ráda, že jsem mohla touto cestou přispět k celoevropské debatě o nebezpečnosti GMO. Je velice pobuřující, že i přesto, o jak závažné téma, s rozsáhlým dopadem na kvalitu naších budoucích životů, se jedná, tak o nebezpečích, jež hazardování s GMO představují, se na veřejnosti téměř nemluví. Doufám tedy, že i já jsem tímto drobným dílem alespoň trochu přispěla ke zlepšení všeobecného povědomí o tomto velice závažném tématu. Stop GMO, zastavme společně znečišťování evropské přírody a chraňme si své zdraví, dokud to ještě jde!

Galerie 

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.