Page title

16
Kvě
Snižování CO2
Snižování CO2
  • Kateřina Konečná
  • 31 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

Dnes jsme na výboru ENVI zahájili projednávání balíčku v rámci iniciativy Evropa v pohybu, jehož deklarovaným cílem je pomoci evropskému automobilovému průmyslu a odvětví mobility připravit se na budoucnost a nastavit podmínky tak, aby byl evropský automobilový průmysl globálně konkurenceschopný a generoval inovace, růst a pracovní místa. Ke dvěma nejdůležitějším návrhům z tohoto balíčku jsem stínovou zpravodajkou. Při snižování emisí CO2 by měl být dle mého názoru brán zřetel na dopad jejich snižování na emise jiných znečišťujících látek, ať se znovu nestane, že nám při slepé honbě za snižováním CO2 vzrostou emise polutantů jako NOx, SOx, PM10 apod. Respektuji technologický pokrok a chápu, že přechod na alternativní paliva je nutný. Nicméně vadí mi, že v předloženém návrhu je příliš prosazována jen elektromobilita. Předložený návrh podporuje především bateriová elektrická vozidla a nedostatečně zohledňuje jiné alternativní technologie. Obávám se, že se dobrovolně zbavujeme jiných možností řešení problému dekarbonizace. A to těch, ve kterých jsme nejlepší na světě, na úkor těch, kde nám ujel vlak, který dnes již těžko doženeme. Proč úplně ignorujeme např. synteticky vyrobená paliva či CNG? Proč např. úplně ignorujeme vodík? Pro elektromobily je nutné nejprve zajistit dobíjecí infrastrukturu a vytvořit motivační prostředí pro jejich nákup ze strany spotřebitelů. Pokud toto nebude ze strany a členských států zajištěno, nikam se nepohneme. Proto pro mě je na tom balíčku nejpodstatnější, aby byl v jeho rámci jasně propojen Akční plán pro zavádění infrastruktury s revizí směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel s návrhem nařízení na limity CO2. Jsem toho názoru, že by měl stát udělat více pro budování infrastruktury pro alternativní technologie a jako zpravodajka to hodlám prosazovat.

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.