Page title

Společná ustanovení o evropských strukturálních a investičních fondech: zvláštní opatření pro Řecko je výjimečným opatřením, jehož cílem je poskytnout okamžitou podporu Řecku tím, že mu před koncem roku 2015 umožní přístup k finančním prostředkům Unie na politiku soudržnosti, které jsou ještě k dispozici z programového období 2007–2013, jakož i jejich využívání, a proto bylo přijetí tohoto nařízení naléhavé a já jsem hlasovala pro návrh.

Jedná se o opatření, které by mělo Řecku pomoci rozjet ekonomiku, a nikoliv zemi uvést do chaosu, jak jsme tomu byli zvyklí z minulosti. Po letech tvrdé škrtové politiky jsme dostali do ruky dokument, který mluví o pozitivním vlivu veřejných investic na ekonomiku. Škoda, že tato naprostá banalita nebyla evropským představitelům a jejich „expertům“ známa již dříve. Zejména ve chvíli, kdy se celý svět díval, jak řecká ekonomika klesá na pomyslné dno a představitelé Trojky neustále podkopávali její základy. Vzhledem k tíživé situaci Řecka nyní totiž dochází k paradoxní situaci, kdy Řecko není schopno platit do strukturálních fondů, avšak nutně potřebuje peníze z nich, aby řecká ekonomika mohla vzkvétat. Přijaté opatření by mělo Řecku pomoci, aby byl tento problém překlenut.

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.