Page title

08
Čvc
TEN-T sítě
TEN-T sítě
  • Kateřina Konečná
  • 209 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

1. Plánuje do roku 2016 Komise revizi TEN-T sítě ? 2. Plánuje v rámci několika let do TEN-T sítě zařadit silniční a železniční koridor Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice-Opole? Pokud ne, kdy Komise hodlá silniční a železniční koridor Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice-Opole do sítě TEN-T zařadit?

Odpověď Violety Bulcové jménem Komise

Nařízení o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (EU č. 1315/2013) vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2014(1). Nařízení vymezuje pojmy hlavní síť a globální síť, jež byly odsouhlaseny během jednání s dotčenými členskými státy. Železniční a silniční spojení mezi městy Ostrava a Opole přes Opavu, Krnov a Bartultovice v současnosti není součástí sítě TEN-T. V roce 2023 bude zahájen legislativní proces s cílem revidovat hlavní směry TEN-T. Při této příležitosti by mohly členské státy (v tomto případě Česká republika a Polsko) navrhnout začlenění uvedené trasy do map TEN-T. Je třeba poznamenat, že alternativní železniční a silniční spojení mezi Ostravou a Opole již je součástí baltsko-jaderského koridoru hlavní sítě.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.