Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data/web/virtuals/66273/virtual/www/index.php on line 3

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data/web/virtuals/66273/virtual/www/index.php on line 3

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/66273/virtual/www/index.php:3) in /data/web/virtuals/66273/virtual/www/index.php on line 3
Tisková zpráva o návštěvě europoslankyně Ing. Kateřiny Konečné na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava - Kateřina Konečná | Kateřina Konečná

Page title

Na pozvání doc.Ing.Bohumila Horáka, Ph.D. navštívila dne 7.12.2017 Fakultu elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava  europoslankyně Ing. Kateřina Konečná s cílem dozvědět se něco více o výuce, mimovýukových aktivitách, stávajících a připravovaných výzkumných a vývojových projektech .

Krátká návštěva neumožnila seznámit se vším, s čím se v současnosti potýká akademická veřejnost. Zajímaly ji projekty, které se určitým způsobem dotýkají každého z nás a které se vztahují k jejímu působení ve výborech a komisích Evropského parlamentu, zejména v oborech dopravy a ekologických vztahů.

Paní europoslankyně měla možnost získat více informací k tématům, jako jsou alternativní pohony v dopravě v souvislostech s tématy širšího dopadu jako např. Smart Cities. Velmi ji zaujal projekt vývoje vodíkového pohonu v Projektu Hydrogenix, se kterým se studenti v minulosti účastnili několika ročníků soutěže Shell Eco Marathon. Byla jí představena činnost skupiny SAZE (Systémy s Alternativními Zdroji Energií) zaměřené jako systémového integrátora do oblasti měření a řízení obnovitelných a alternativních zdrojů energií. Jako konkrétní příklad realizovaný v praxi byly představeny aktivity Společného výzkumného a monitorovacího centra realizované ve spolupráci se společností TRIANON, z. s.  z Českého Těšína. Jedná se o unikátní projekt doplněný v současnosti probíhajícím výukovým programem s tématikou Nízkouhlíkové ekonomiky podpořeným v rámci příhraniční regionální spolupráce Česká republika-Polsko. Unikátní především jako spojení a jako výsledek dlouhodobého partnerství mezi vědeckou institucí, podnikatelským sektorem a nestátní neziskovou organizací. Do prostor centra byly nainstalovány pilotní energetické a akumulační technologie směřující výsledně k ověření omezení energetické závislosti rodinných domů a malých komunit na energiích dodávaných z veřejných sítí. Prostory, do nichž je takto dodáváno celoročně teplo, světlo a elektrická energie pro napájení zařízení slouží v průběhu školního roku jako zázemí kroužků technického a přírodovědného zaměření pro žáky 2. stupně základních, středních a Vysokých škol.

Zmíněny byly i aktivity směřující dlouhodobě k motivaci studentů středních škol k dalšímu studiu realizované v podobě Programu Napájeni Sluncem a Robotická liga, pro které Prototypová laboratoř CPIT realizuje a dodává výukové stavebnice a kterých se každoročně účastní stovky studentů z řady škol Moravsko-Slezského kraje i celé ČR a ze zahraničí.

V diskusi byly zmiňovány technické i ekonomické argumenty a možnosti využití průmyslových odpadů zejména však ve spojitosti s vodíkovými technologiemi pak oxidu uhličitého (CO2) jako odpadu z hutních a metalurgických procesů. Spolu s využitím výroby vodíku z přebytků elektrické energie v elektrifikační síti a chemickou reakcí vyrobený metan (a případně další chemické deriváty) jsou plně využitelné v chemickém průmyslu, při výrobě barev, a především jako alternativa za importovaný zemní plyn do domácností a jako, již nyní, využitelné alternativní palivo v dopravě (CNG).

Skupina SAZE je průkopníkem v oblasti elektromobility. V otázce projektů směřovaných na rozšíření a budování nabíjecích elektrostanic je stéle znatelná skepse. Nejsou diskutovány všechny možnosti. Jsou stále očekávány dotace z veřejných prostředků a ty často směřovány mimo zájmy a opravdu masovou využitelnost stávajícími a i budoucími uživateli elektromobilů.

„Návštěva Vysoké školy je pro mne vždy přínosem“. Diskuse s lidmi, kteří jsou „na špici“ dění vždy zahání mračna vtíravé skepse a díky znalostem, znalostem souvislostí, zkušenostem a praktickým dovednostem nastiňuje pozitivní obraz budoucnosti.

„Neméně významné je další rozšiřování spolupráce se zahraničními univerzitami“, uvedla na závěr návštěvy europoslankyně Kateřina Konečná.

V Ostravě 8. 12. 2017

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.