Page title

Na výboru v Evropském parlamentu bylo právě značnou většinou přijato moje stanovisko ke zprávě o „Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů“. Společně s většinou svých kolegů jsem vyzvala Komisi, aby pokračovala v přípravě akčního plánu EU týkajícího se odlesňování a znehodnocování lesů, který by obsahoval konkrétní regulační opatření, jež by zajistila, aby žádné dodavatelské řetězce ani finanční transakce spojené s EU nezpůsobily odlesňování a znehodnocování lesů. Politiky EU totiž bohužel občas vedou k deforestaci a to například když chceme dávat do biopaliv palmový olej, abychom mohli „ekologicky“ jezdit autem. EU si musí uvědomit, že je součástí problému odlesňování a musí proto konat.

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.