Page title

27
Říj
Zlepšení tvorby pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím SZP

Zprávu k tématu „Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?“ jsem podpořila, a to zejména kvůli těmto bodům: „vzhledem k tomu, že Komise ve svém vlastním posouzení dopadů týkajícím se důsledků TTIP konstatuje, že zranitelnější jsou převážně venkovské oblasti, jež se zaměřují na specifické činnosti a mají omezené alternativy; vzhledem k tomu, že venkovské oblasti a pracovní místa na venkově ohrožuje odklon od tradičních modelů zemědělství, který tato dohoda přinese;“, „vzhledem k tomu, že obchodní dohody, o nichž se v současné době jedná, jako je například transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) a dohoda o volném obchodu mezi EU a Mercosurem, představují hrozbu pro vytváření pracovních míst a utváření podmínek pro podporu živobytí v zemědělství;“ a „Evropský parlament je znepokojen potenciálním dopadem dohod, o nichž se právě jedná, jako je transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci s Kanadou (CETA) a dohoda o volném obchodu EU-Mercosur, na zemědělství.“

Tato zpráva ukazuje, že obchodní smluvy typu TTIP a CETA mohou být pro evropské zemědělství naprostou pohromou a přitom byla tato zpráva schválena jen pár dní před tím, než byla CETA podepsána.

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.