Page title

05
Pro
Bioplaiva a jejich budoucnost
  • Kateřina Konečná
  • 101 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

Nechme si řepku pro krmné směsi a oleje. Řepka nám nevyřeší vše. Musíme a chceme jít dál, protože řepka není řešením biopaliv. Proč je Česká republika zemí s druhým největším procentem řepkou oseté plochy? Rozhovor o biopalivech pro Český rozhlas http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/repka-neni-budoucnost-biopaliv-nenutme-zemedelce-palit-potraviny-zada-europoslankyne–1773459

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.