NĚCO O MNĚ

Když jsem se 20. ledna 1981 narodila, nevím, co si přesně moji rodiče mysleli o tom, čím budu, ale zcela jistě je ani ve snu nenapadlo, že se v roce 2002 stanu nejmladší poslankyní PSP ČR. Politika mě vždy velmi zajímala, a proto, když jsem v roce 1999 ukončila všeobecné gymnázium v Novém Jičíně a přemýšlela, kam se vydat dál, přihlásila jsem se na Masarykovu univerzitu, obor hospodářská politika a správa. Na Masarykově univerzitě jsem také úspěšně vystudovala právě v oboru veřejné správy a získala titul bakalář. Tím ovšem můj studentský život neskončil a já jsem, s přestávkou několika let, pokračovala dále ve studiu na Vysoké škole finanční a správní o. p. s. Tam jsem získala v roce 2009 titul inženýr v oboru veřejné správy.Zájem o to, v jakém světě žiji já a mé okolí, mě přivedl k politice a vyústil v mou kandidaturu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2002. Jako nejmladší poslankyně Poslanecké sněmovny jsem začala pracovat v zahraničním výboru, ale nezapomínala jsem na svůj rodný Moravskoslezský kraj a krásný region Novojičínska. Poslanecké dny v rodném kraji trávím především každé pondělí. Scházím se nejen se zástupci samospráv, ale především s občany. Z podnětů občanů také vzniká řada mnou podaných návrhů zákonů a interpelací. Dále velmi úzce spolupracuji s Odborovým sdružením Čech, Moravy a Slezska, jehož jsem členkou v Bohumíně. V roce 2007 jsem začala velmi intenzivně pracovat s mladými a podařilo se mi navázat s nimi kontakty ve všech krajích naší republiky. O prázdninách se již spoustu let věnuji dětským táborům, především v okrese Bruntál. V táboře se sejdou děti z celého Moravskoslezského kraje i děti z dětských domovů. Nikdy bych nevěřila, že si v kruhu dětí nejen odpočinu, ale mnohému se i naučím.

Po zkušenostech z prvního volebního období jsem po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 začala pracovat i ve výboru pro životní prostředí.

Viděla jsem totiž naléhavou potřebu zabývat se zákony, které zlepší životní prostředí v Moravskoslezském kraji, jenž dlouhodobě trpí zejména špatným ovzduším. Stala jsem se i stínovou ministryní životního prostředí v KSČM. Nejdůležitější, ale zároveň docela smutnou práci, přinesly povodně v roce 2009, které nejvíce zasáhly právě náš kraj. A v té době jsem získala hřejivý pocit, že moje práce může mít i nějaké opravdu hmatatelné okamžité výsledky. Několik týdnů jsem vyzouvala gumáky jen na spaní, podařilo se předat postiženým lidem několik set tisíc korun na akutní potřeby po první vlně záplav.

Ve volbách v květnu 2010 jsem vedla kandidátku KSČM v Moravskoslezském kraji. Po svém znovuzvolení jsem pokračovala dál v prosazování praktické a účinné ochrany životního prostředí, které pomůže lidem a nebude jim brát práci. Neboť pohybovat se v politice životního prostředí znamená často mít na jedné straně ignoranci ochrany životního prostředí ze strany pravice a na druhé straně nadšení a trochu i nepraktičnost některých zelených hnutí. Ochrana životního prostředí mě postupně přivedla k řešení problémů s Národním parkem Šumava i se zákonem o odpadech. V roce 2014 jsem byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu, kde hájím zájmy českých občanů. V Evropském parlamentu jsem členkou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a místopředsedkyní zvláštního výboru pro Postup Unie pro povolování pesticidů (PEST). Zároveň působím jako stálá členka Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie. Jsem navíc náhradnicí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a Delegaci pro vztahy s Čínskou lidovou republikou a zeměmi jižní Asie. V minulosti jsem byla místopředsedkyní Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu (EMIS) v souvislosti s Dieselgate. V dubnu 2017 mi byla velkou většinou schválena historicky první zpráva o palmovém oleji v Evropském parlamentu.

Oficiální foto ke stažení: zde

 • 1995 – 1999 všeobecné gymnázium Nový Jičín
 • 1999 – 2002 Masarykova univerzita, obor hospodářská politika a správa
 • 2002 – 2003 Masarykova univerzita, obor veřejná správa – zakončeno 2003 titulem bakalář (Bc.)
 • 2006 – 2009 Vysoká škola finanční a správní o.p.s. – obor veřejná správa – zakončeno 2009 titulem inženýr (Ing.)
 • místopředsedkyně zahraničního výboru
 • členka výboru pro životní prostředí
 • členka podvýboru pro mládež a sport
 • předsedkyně podvýboru pro ochranu přírody a krajiny
 • členka podvýboru pro problematiku civilizačních onemocnění, podvýboru pro zdravotně postižené a sociálně vyloučené skupiny
 • členka Stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
 • Evropský parlament, pozorovatel od 18. 4. 2003 do 30. 4. 2004
 • Evropský parlament, poslanec od 1. 5. 2004 do 20. 7. 2004
 • kolečkové brusle
 • lyžování
 • divadlo
NAHORU