Page title

01
Říj
Celoevropské průkazy pro hendikepované
Celoevropské průkazy pro hendikepované
  • Kateřina Konečná
  • 132 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

V současnosti se množí stížnosti hendikepovaných, kteří mají problém prokázat se jako hendikepovaní mimo území, kde jsou registrováni jako občané, a nemají tak nárok na péči, jakou zasluhují. Připravuje v současnosti Evropská komise standardizovaný průkaz pro hendikepované, který by platil po celé Evropské unii?

Odpověď komisařky Thyssenové jménem Komise

Uznávání statusu osoby se zdravotním postižením a udílení s ním spojených výhod je v kompetenci členských států. Status osoby se zdravotním postižením nepodléhá vzájemnému uznávání mezi členskými státy.

V zahraničí nejsou průkazy pro osoby se zdravotním postižením cestující či pobývající v jiné zemi EU či jejich status vždy uznávány. Aby Komise těmto lidem usnadnila každodenní život, zřídila v roce 2013 pracovní projektovou skupinu složenou ze zástupců členských států, jež se chtěly zapojit(1), a občanské společnosti (Evropské fórum zdravotně postižených). Úkolem této skupiny je vytvořit dobrovolný systém vzájemného uznávání mezi členskými státy na základě jednotného evropského průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Výhody z toho plynoucí se týkají některé nebo všech těchto oblastí: kultura, volný čas, doprava a sport, a to ve formě snížených cen či slev, vstupu či služeb zdarma.

Byla zveřejněna výzva k předkládání projektů zavedení průkazu EU pro osoby se zdravotním postižením a souvisejících výhod (se lhůtou 30. září 2015)(2) a členské státy, jež se zapojily do pracovní projektové skupiny, mohou předkládat návrhy. Průkaz bude platný v členských státech, v nichž budou na základě této výzvy projekty zavedeny. 

(1) V současnosti jich je 17: Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.
(2) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=456&furtherCalls=yes

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.