Page title

Dnes je Světový den boje proti AIDS. Počet HIV pozitivních v ČR bohužel stále roste (leden-říjen 2017 o 218), a to i kvůli nedostatečně efektivnímu systému prevence. Zatímco jinde v Evropě množství nakažených klesá, u nás je tomu naopak.Je třeba tento trend zvrátit. 

Zdroj

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.