Page title

29
Bře
Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství v EU
Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství v EU
  • Kateřina Konečná
  • 321 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

Dne 1. 3. 2018 jsme na dodatečném plenárním zasedání Evropského parlamentu v Bruselu hlasovali o zprávě o vyhlídkách a výzvách pro odvětví včelařství EU. Toto odvětví není pouze zdrojem medu, pylů, vosku či propolisu, ale – co je důležitější – je odpovědné za opylování 84 % rostlinných druhů a 76 % evropské produkce potravin. Bohužel současný model zemědělské výroby založený na monokulturách, pesticidech, GMO apod. je zcela neslučitelný s ochranou včelařství a včel. V současnosti prudce stoupající úmrtnost a pokles včel a divokých opylovačů, včetně divokých včel, v Evropě bude mít hluboký negativní dopad na zemědělství, výrobu a bezpečnost potravin, biologickou rozmanitost, udržitelnost životního prostředí i ekosystémy. Proto jsem ráda podpořilo tuto zprávu, jež vyzývá Evropskou komisi k provedení řady konkrétních kroků v boji s tímto vývojem. Bohužel nepodařila se nám už prosadit výzvu k úplnému zákazu používání pesticidů, jež včelstvům škodí. Slibuji, že příště se pokusíme znovu.

Evropský trh s medem v číslech zde

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.