Page title

27
Čvc
Zrušení společného postoje ke Kubě
Zrušení společného postoje ke Kubě
  • Kateřina Konečná
  • 350 Views
  • 0 Komentářů
  • Bez tagu

Evropská unie, její členské státy a Kuba zahájily jednání o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci. Obě strany hodnotí tento krok a jednotlivá kola jednání, která již proběhla, kladně. Úspěch této dohody by mohl ukončit unijní politiku vměšování se do vnitřních záležitostí Kuby. Očekává se, že tento dialog bude probíhat na základě vzájemné spolupráce s bezpodmínečnou a nediskriminační povahou, jak bylo rozhodnuto v roce 2008. Toto by ve skutečnosti měl být postoj EU a jejích členských států v rámci všech jednání s jinými svrchovanými státy při zachování práva na sebeurčení jejich národů a dodržování mezinárodního práva a Charty OSN. Společný postoj EU ke Kubě přijatý v roce 1996 zůstává překážkou normalizace vztahů mezi EU a Kubou a jednání jsou jím i nadále ovlivněna. Společný postoj je v rozporu se zásadou nevměšování se do vnitřních záležitostí států a ve skutečnosti je i bezpředmětný vzhledem k tomu, že samotné členské státy navázaly s Kubou dvoustranné vztahy.

Nedomnívá se Rada, že přijetí politiky založené na bezpodmínečné a nediskriminační rovnosti při vyjednávání vyžaduje okamžité zrušení společného postoje ke Kubě?

Dne 10. února 2014 bylo přijato rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání jménem členských států o těch ustanoveních dohody o politickém dialogu a spolupráci s Kubou, která spadají do pravomoci členských států(1). Jednání byla zahájena v dubnu roku 2014 v Havaně. Ve výměně dopisů, při které byly dohodnuty zásady jednání směřujících k dohodě o politickém dialogu a spolupráci, ani v dosavadním postupu nebyl společný postoj ke Kubě zmíněn jako problém.

(1) Dokument 17119/13.

Jsem poslankyně – díky vám, pro vás a s vámi.